برپایی میز خدمت در محل اقامه نماز جمعه شهرستان به مناسبت هفته ملی مهارت توسط کارمندان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان
برپایی میز خدمت در محل اقامه نماز جمعه شهرستان به مناسبت هفته ملی مهارت توسط کارمندان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای هنری کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان به مناسبت هفته ملی مهارت
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای هنری کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان به مناسبت هفته ملی مهارت