اجرای طرح ملی کنترل و اندازه گیری فشار خون در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان
29/1398/03

طرح ملی کنترل و اندازه گیری فشار خون در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان اجرا شد.

برگزاری سمینار آموزشی گل آرایی با گل های طبیعی
1398/03/13

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان:\r\nسمینار آموزشی گل آرایی با گل های طبیعی با حضور کارآموزان و پرسنل این مرکز و بانوان کارمند سایر ادارات برگزار گردید.\r\n