به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اردکان، کارکنان و مربیان مراکزآموزش فنی وحرفه ای الزهرا(س) و امام علی(ع)شهرستان اردکان ، ضمن حضور در دفتر امام جمعه و فرماندار اردکان، با ایشان به دیدار و گفتگو پرداختند.

در ابتدای این دو دیدار،نادرمتألهی،رییس مرکزاردکان،به بیان عملکرد مراکز خواهران وبرادران اردکان در سال جاری پرداختند.در ادامه تعدادی از کارکنان و مربیان ،مسائل و مشکلات حوزه کاری خود را در میان گذاشتند.

حجه الاسلام سیداسماعیل شاکر،امام جمعه اردکان،ضمن تبریک هفته مهارت به کارکنان و مربیان این مراکز،به بیان اهمیت جایگاه مهارت و کار و حرفه در جامعه امروزپرداختند. همچنین در خصوص خرید موادمصرفی برای کارگاهها از طریق صنایع ، ادامه سنگفرش خیابان امام خمینی(ره) تا جلوی مرکزآموزش فنی وحرفه ای امام علی(ع)اردکان و تردد اتوبوس خط واحد تا انتهای خیابان امام ، از رییس مرکز خواستند پیگیریهای لازم از طریق مسئولین مربوطه صورت و در صورت نیاز از طریق دفتر امام جمعه،مکاتبه انجام شود.

بهروز شهابی زاد،فرماندار شهرستان اردکان نیز در ملاقات با کارکنان این مرکز،ضمن استماع گزارش عملکرد مراکز خواهران و برادران و مسائل و مشکلات کارکنان و مربیان، در خصوص جایگاه آموزش های فنی وحرفه ای در جامعه، واثر بخشی بیشتر این آموزش ها جهت رونق بیشتر تولید در شهر صنعتی اردکان،بیاناتی ایراد کردند.