به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی وحرفه ای امام علی(ع)شهرستان اردکان، به مناسبت هفته مشاغل، 50 نفر از دانش آموزان پایه نهم دبیرستان های دکترحائریان اردکان وبرخورداری احمدآباد از کارگاههای برق صنعتی و ساختمان،جوشکاری،تاسیسات و plc این مرکز بازدید نمودند.
نادرمتألهی،رییس مرکز اردکان در تکمیل این خبر افزود: این دانش آموزان با حضور در کارگاهها، از نزدیک با امکانات و حرفه های قابل ارائه در این کارگاهها آشنا شدند. همچنین تعدادی از این دانش آموزان،برای کلاسهای اوقات فراغت مرکز نیز،ثبت نام نمودند.