با شروع سال تحصیلی جدید صورت گرفت :دیدار رییس مرکز اردکان با رییس آموزش وپرورش میبد

با شروع سال تحصیلی جدید صورت گرفت :دیدار رییس مرکز اردکان با رییس آموزش وپرورش میبد

پنج‌شنبه 20 شهريور 1399 و ساعت 04:36:42 133

در اولین هفته بازگشایی مدارس ،روسای مراکز آموزش فنی وحرفه ای اردکان ومیبد،بارییس آموزش وپرورش میبد دیدار کردند.

    به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای امام علی (ع)اردکان همزمان با شروع سال تحصیلی جدید ،روسای مراکز آموزش فنی وحرفه ای اردکان ومیبد ،با محسن موحدی فرد ،رییس آموزش وپرورش شهرستان میبد ،دیدار وگفتگو کردند.

در این دیدار که مسئولین آموزش هر دومرکز میبد واردکان نیز حضور داشتند ،در خصوص مسائل ومشکلات حضور هنرجویان شاخه کارودانش در مراکز آموزش فنی وحرفه ای ،بحث وتبادل نظر شد،همچنین طیبه دهقانی رییس مرکز میبد وحسین بناپور رییس مرکز اردکان ، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، به بیان مسائل ومشکلات مربوط پرداختند .محسن موحدی فرد ،رییس آموزش وپرورش میبد هم ضمن اشاره به جمعیت بالای هنرجویان کارودانش وفنی وحرفه ای میبد دراستان ،به بیان اهمیت آموزش های مهارتی ،در ایجاد اشتغال پرداخت .در پایان مقرر شد مشکلات مربوط به آزمون دانش آموزان کارودانش در مراکز آموزش فنی وحرفه ای ،توسط رییس آموزش وپرورش میبد و هماهنگی با نمایندگان مجلس هر دوشهرستان پیگیری شود.