براي اولين بار در کشور صورت گرفت: تدوین استاندارد آموزشی تولید گندله خام

براي اولين بار در کشور صورت گرفت: تدوین استاندارد آموزشی تولید گندله خام

دوشنبه 27 بهمن 1399 و ساعت 05:46:45 11

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی وحرفه ای امام علی-ع-شهرستان اردکان،برای اولین بار در کشور،استاندارد آموزش شایستگی تولید گندله خام ، با همکاری شرکت پامیدکو و مرکزآموزش فنی وحرفه ای اردکان، تدوین و در سایت سازمان بارگذاری شد.

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی وحرفه ای امام علی(ع)شهرستان اردکان،برای اولین بار در کشور،استاندارد آموزش شایستگی تولید گندله خام ، با همکاری شرکت پامیدکو و مرکزآموزش فنی وحرفه ای اردکان،  تدوین و در سایت سازمان بارگذاری شد.علی دهستانی،معاون و مسئول آموزش مرکزآموزش فنی وحرفه ای اردکان،با اعلام این خبر افزود:کار تهیه و تدوین این استاندارد از حدود دو سال پیش توسط مهندسین و کارشناسان شرکت پامیدکو و با همکاری کارشناسان این مرکز و اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد شروع و پس از رفع نواقص و ویرایش نهایی،توسط دفترپژوهش ،طرح و برنامه ریزی درسی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور تأیید و در سایت و پرتال سازمان ، جهت استفاده و برگزاری این دوره آموزشی ، بارگذاری گردید.