برگزاري جشنواره طراحي و دوخت مانتو ايراني و اسلامي توسط مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران اردکان به مناسبت هفته ملي مهارت

برگزاري جشنواره طراحي و دوخت مانتو ايراني و اسلامي توسط مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران اردکان به مناسبت هفته ملي مهارت

دوشنبه 13 مرداد 1399 و ساعت 04:55:15 85

در راستاي گراميداشت هفته ملي مهارت جشنواره مجازی طراحی و دوخت و تزئین مانتو ایرانی ، اسلامی جهت شرکت عموم، در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان برگزار گردید.

در راستاي گراميداشت هفته ملي مهارت جشنواره مجازی طراحی و دوخت مانتو ایرانی ، اسلامی جهت شرکت عموم، در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان برگزار گردید.

در این جشنواره که از تاریخ 1399/4/31 لغایت 1399/5/6  به صورت مجازی برگزار گردید  28 شرکت کننده حضور یافتند.

به نفرات برتر این جشنواره جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.