برگزاری اولین جلسه مجمع مربیان وکارشناسان مرکز آموزش فنی وحرفه ای اردکان

برگزاری اولین جلسه مجمع مربیان وکارشناسان مرکز آموزش فنی وحرفه ای اردکان

پنج‌شنبه 30 مرداد 1399 و ساعت 03:47:14 93

اولین جلسه مجمع مربیان وکارشناسان مرکز آموزش فنی وحرفه ای اردکان باحضور رییس مرکز آموزش فنی وحرفه ای حسین بناپور برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای امام علی (ع) اردکان اولین جلسه مجمع مربیان وکارشناسان مرکز آموزش فنی وحرفه ای اردکان باحضور رییس مرکز آموزش فنی وحرفه ای حسین بناپور برگزار شد .دراین مجمع نمایندگان مربیان وکارشناسان مراکزبرادران وخواهران اردکان،به بیان مسائل ،مشکلات وراهکارهای پیشنهادی پرداختند .

لازم به ذکر است ،موارد مطرح شده در این مجمع ،طی صورتجلسه به مجمع استانی ارسال می گردد.