همزمان با 6مرداد ،روز ملی مهارت ،فرماندار اردکان از مر کز آموزش فنی وحرفه ای امام علی -ع -بازدید کرد .

همزمان با 6مرداد ،روز ملی مهارت ،فرماندار اردکان از مر کز آموزش فنی وحرفه ای امام علی -ع -بازدید کرد .

دوشنبه 6 مرداد 1399 و ساعت 07:58:00 99

همزمان با هفته ملی مهارت و6 مرداد ،روز ملی مهارت، بهروز شهابی زاد ،فرماندارشهرستان اردکان، از کارگاههای مرکز آموزش فنی وحرفه ای امام علی -ع-بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای امام علی (ع)اردکان، همزمان با هفته ملی مهارت و6مرداد ،روز ملی مهارت ،بهروز شهابی زاد فرماندار شهرستان اردکان ،از کارگاههای مرکز آموزش فنی وحرفه ای امام علی (ع)بازدید کرد.در این بازدید که ابوالفضل کارگر ،رییس آموزش وپرورش شهرستان اردکان نیز حضور داشت ،ابتدا حسین بناپور ،رییس مرکز آموزش فنی وحرفه ای اردکان ،گزارشی از عملکرد این مرکز ارائه وبه تواناییهاوپتانسیل های موجود در این مرکز آموزشی اشاره نمود .تجهیر کارگاه فن آوری اطلاعات ،تامین بخشی از مواد مصرفی مورد نیاز کارگاهها وجذب سرباز مربی در خواست های این مرکز از فرمانداری ،برای ارائه هر چه بهتر آموزش های فنی وحرفه ای بود.

در ادامه ،شهابی زاد فرماندار اردکان ضمن تبریک هفته مهارت وخسته نباشید به رییس وهمکاران این مجموعه ،به موازی کاری در ارائه آموزش های مهارتی اشاره و خواستار شناساندن هرچه بیشتر توانایی های این مرکز به اقشار مختلف مردم شدند .

توجه به مهارت آموزی در صنایع وگردشگری ،از دیگر موارد اشاره شده توسط ایشان بود .درپایان فرماندار اردکان وهمراهان ،از کارگاههای برق،plc،جوشکاری ،تاسیسات ،برق ساختمان وسیستم های امنیتی وسایت آزمون آنلاین مرکز بازدید نمودند.