تشکیل جلسه شورای آموزشی مربیان مرکز برادران اردکان

تشکیل جلسه شورای آموزشی مربیان مرکز برادران اردکان

1398/08/23 11 بازدید

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای امام علی -ع-جلسه شورای آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای امام علی -ع-اردکان با حضور مربیان این مرکزبرگزار گردید.

جلسه سخنرانی با موضوع نقش ورزش در سلامت بانوان توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران با همکاری اداره تربیت بدنی و مرکز بهداشت شهرستان

جلسه سخنرانی با موضوع نقش ورزش در سلامت بانوان توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران با همکاری اداره تربیت بدنی و مرکز بهداشت شهرستان

// 3 بازدید

جلسه سخنرانی با موضوع نقش ورزش در سلامت بانوان به مناسبت هفته سلامت بانوان ایرانی توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان ، با همکاری اداره تربیت بدنی و مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی تولیدکننده ترشیجات و شور خانگی توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان

برگزاری دوره آموزشی تولیدکننده ترشیجات و شور خانگی توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان

// 11 بازدید

دوره آموزشی یک روزه ترشیجات خانگی توسط فنی و حرفه ای خواهران اردکان ، با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید.

طرح مهارت آموزی ویژه معلولین در مرکز توانبخشی مریم توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان

طرح مهارت آموزی ویژه معلولین در مرکز توانبخشی مریم توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان

// 14 بازدید

دوره آموزشی عروسک بافتنی در قالب طرح مهارت آموزی ویژه در مرکز توانبخشی مریم شهرستان اردکان توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان برگزار گردید.