اجرای طرح ملی کنترل و اندازه گیری فشار خون در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان

اجرای طرح ملی کنترل و اندازه گیری فشار خون در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان

29/1398/03 8 بازدید

طرح ملی کنترل و اندازه گیری فشار خون در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان اجرا شد.

بازدید کارشناس آموزش در صنایع اداره کل و معاون و مسئول آموزش مرکز اردکان از گروه کارخانجات شیشه اردکان

بازدید کارشناس آموزش در صنایع اداره کل و معاون و مسئول آموزش مرکز اردکان از گروه کارخانجات شیشه اردکان

// 22 بازدید

برگزاری سمینار آموزشی گل آرایی با گل های طبیعی

برگزاری سمینار آموزشی گل آرایی با گل های طبیعی

1398/03/13 47 بازدید

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان:\r\nسمینار آموزشی گل آرایی با گل های طبیعی با حضور کارآموزان و پرسنل این مرکز و بانوان کارمند سایر ادارات برگزار گردید.\r\n

توضیحات رییس مرکز اردکان در خصوص دوره های اوقات فراغت

توضیحات رییس مرکز اردکان در خصوص دوره های اوقات فراغت

1398/03/07 49 بازدید