آغاز ثبت نام کلاسهای پاییزه مرکز برادران اردکان

آغاز ثبت نام کلاسهای پاییزه مرکز برادران اردکان

1398/06/10 80 بازدید

برگزاری جلسه سخنرانی با همکاری شبکه بهداشت و درمان به مناسبت هفته ازدواج در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان

برگزاری جلسه سخنرانی با همکاری شبکه بهداشت و درمان به مناسبت هفته ازدواج در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان

// 120 بازدید

برگزاری کارگاه آموزشی گلدوزی سه بعدی به مناسبت هفته ملی مهارت با حضور بانوان کارمند ادارات شهرستان توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان

برگزاری کارگاه آموزشی گلدوزی سه بعدی به مناسبت هفته ملی مهارت با حضور بانوان کارمند ادارات شهرستان توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اردکان

08/1398/05 73 بازدید

درهفته ملی مهارت صورت گرفت:ملاقات کارکنان مراکز خواهران و برادران اردکان با امام جمعه و فرماندارشهرستان

درهفته ملی مهارت صورت گرفت:ملاقات کارکنان مراکز خواهران و برادران اردکان با امام جمعه و فرماندارشهرستان

06/1398/05 82 بازدید